Het lidgeld wordt betaald per kalenderjaar (januari t.e.m. december). Sluit je aan na 01/07 dan kan je genieten van een verminderd tarief. Het spelersstatuut bepaalt het bedrag. Het lidgeld dekt o.a. verzekering, huur van de zaal, gebruik van shuttles, lidmaatschap Badminton Vlaanderen.

  Lidgeld
Jeugd (-16) €60,00 [2] of €35,00 [3]
Recreant €70,00 [2] of €40,00 [3]
Competitie [1] Basislidgeld + €30,00
Zomerabonnement €25,00 [4]


Het lidgeld voor een volledig seizoen moet voor 15 december gestort zijn op rekeningnummer BE85 9799 7112 5306 (verdere info op inschrijvingsformulier). Dit om in orde te zijn met alle formaliteiten van Badminton Vlaanderen (verzekering, licentie, …). Leden die hun lidgeld niet verlengd hebben worden in januari geschrapt bij Badminton Vlaanderen en zijn bijgevolg niet meer speelgerechtigd. Opnieuw aansluiten kan altijd.

[1] Wie aansluit als recreant heeft het recreantstatuut. Dit houdt in dat je mag meedoen aan alle recreantentornooien. Bij deelname aan een officieel tornooi of aan een competitiewedstrijd krijgt een recreant automatisch het statuut van competitiespeler. Elke recreant die competitiespeler wordt, zal bijkomend lidgeld moeten betalen.
[2] Aansluiting 01/01-31/12; [3] Aansluiting 01/07-31/12; [4] Aansluiting 01/07-31/08.